Studenten die vanwege een beperking niet kunnen bijverdienen krijgen vanaf 1 april een minimumbedrag aan studietoeslag om dat gat te dichten. Dat heeft minister Schouten bekend gemaakt. Ieder(in) is blij dat het lobbywerk resultaat heeft gehad en er voor studenten nu een ondergrens is gesteld.

Bijverdienen

Studenten kunnen hun inkomsten uit verschillende bronnen halen. Bijvoorbeeld door studiefinanciering, soms een bijdrage van hun ouders en via een bijbaantje. Voor studenten met een medische beperking is het echter niet altijd mogelijk om naast de tijdsbelasting die de studie met zich meebrengt te werken. Inkomsten via een bijbaan kunnen zij daarom niet generen. Sinds 2015 keert de overheid daarom aan deze studenten een individuele studietoeslag uit.

Lobby

Uit ons onderzoek is echter gebleken dat de regeling minder vaak wordt gebruikt dan was verwacht en dat er soms grote verschillen bestaan in de hoogte van de uitkering tussen gemeenten. We hebben dit aangekaart bij het ministerie. En in februari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te pleiten voor verbeteringen in de wet. We zijn blij dat een aantal belangrijke verbetersuggesties zijn overgenomen en per 1 april worden doorgevoerd. De verschillen tussen gemeenten worden zo kleiner.

Minimumbedrag

Wat wordt er nu precies beter voor studenten? Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent geen vermogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van 300 euro per student. Het staat gemeenten vrij om dit bedrag te verhogen, maar door het stellen van een minimum is de basis voor iedere student, ongeacht woonplaats, hetzelfde. Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag aanvragen bij de eigen gemeente.

Ga naar het webbericht van het ministerie.

Deel dit bericht