Als het aan minister ligt, verhoogt zij de huidige instellingssubsidie voor de ongeveer 200 patiÌÇnten- en gehandicaptenorganisaties van maximaal ‰âÂ35.000 naar ‰âÂ45.000. Verder wil zij het huidige beleidskader van de pg-organisaties en hun koepels voortzetten. Dit sluit aan bij de behoeften en praktische realiteit van de patiÌÇntenbeweging.

Donderdag 16 juni heeft de Vaste Kamercommissie over deze voornemens gediscussieerd. Voor dat debat hebben de gezamenlijke koepels Ieder(in), LPGGz en NPCF hun blijdschap en een aantal zorgen over deze voornemens geuit.

Onze blijdschap gaat natuurlijk over behoud en verruiming van middelen voor het werk dat we doen. De zorgen gaan over drie zaken:

  • Krijgt de lokale belangenbehartiging voldoende aandacht en ruimte voor haar werk?
  • Blijft het werk van pg-organisaties wel voldoende onafhankelijk?
  • Wordt de druk voor patiÌÇntenorganisaties niet te hoog nu de eisen voor verantwoording van besteding van gelden strenger zijn geworden?

In 2019 zal er een fundamentele herziening van het beleidskader voor de pg-organisaties plaatsvinden. Daar zal nu al naartoe moeten worden gewerkt.

De Kamerbrief van minister Schippers vindt u hieronder, evenals de brief die we met de beide andere koepels hebben geschreven voor het Algemeen Overleg van 16 juni.

Downloads:

974_Kamerbrief-over-beleidskader-subsidiering-pg-organisaties-2017-2018.pdf – PDF (114 KB)
975_Inbreng_AO_positie_client.docx – docx (184 KV)

Deel dit bericht

Meer nieuws over