Vanaf september tot februari 2022 organiseert Ieder(in) iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur een Focusgroep Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (kort: GR22) bijeenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 september, met als thema ‘Meedoen aan de politiek’, was Aleidus Aalderink de gastspreker. Aalderink, het eerste dove gemeenteraadslid in Nederland, deelde voor de pauze zijn ervaringen met de Focusgroep. Na de pauze ontstond er een levendige uitwisseling van vragen, ideeën en ervaringen.

Gastspreker, het eerste dove raadslid in Nederland

Wat uit de woorden van Aalderink (van 2002 tot 2006 CDA-raadslid in Zoetermeer) vooral naar voren kwam was dat het in die jaren best lastig was om als dove persoon midden in de gemeentepolitiek te staan. Het krijgen van (voldoende) tolkuren was bijvoorbeeld lastig. Daardoor kon het gebeuren dat Aalderink in december de raadsvergaderingen niet meer bij kon wonen omdat hij zijn tolkuren voor dat jaar al had ‘opgemaakt’. Gelukkig is dit tegenwoordig anders geregeld en heb je recht op de uren die nodig zijn. Niet op de laatste plaats doordat ook het ministerie van Binnenlandse Zaken het heel belangrijk vindt dat mensen met een beperking politiek actief worden. Er bestaan dan ook allerlei regelingen als je ondersteuning nodig hebt (van bijvoorbeeld aangepast vervoer tot tolkuren).

Uitwisseling van tips en ervaringen, benoemen van problemen

Voor de Focusgroep-deelnemers waren er goede tips en werd duidelijk dat het met de toegankelijkheid vandaag de dag toch echt anders gesteld is dan in de tijd van Aleidus Aalderink. Wouter Bolier, gastheer van de bijeenkomst namens Ieder(in), riep deelnemers die hun eerste stappen zetten binnen de lokale politiek en daarbij toch tegen dingen aanlopen, op dit bij Ieder(in) of het ministerie aan te kaarten.

Nadat diverse andere onderwerpen besproken waren, werd tot slot ook nog stilgestaan bij een ander serieus probleem dat mensen ervan kan weerhouden politiek actief te worden. Namelijk, hoe wordt omgegaan met vergoedingen (presentiegelden) voor bijvoorbeeld raadswerk, in het geval deze persoon ook een uitkering heeft? Hoe kijkt het UWV hiernaar? Er wordt nog uitgezocht wat de precieze regelingen zijn omtrent deze vergoedingen en de deelnemers krijgen deze informatie nog nagezonden.

Tot 6 oktober!

Om 21 uur, na twee plezierige, interessante en informatieve uren sloot Wouter de bijeenkomst en zat een mooie aftrap van de Focusgroep GR22 erop. De volgende bijeenkomst is op woensdag 6 oktober met een bij de Week van de Toegankelijkheid passend thema: ‘toegankelijke verkiezingen.’ Je kunt je hiervoor nog aanmelden. Tot dan!

Meedoen met de volgende focusgroepen? Meld je hier aan!

Deel dit bericht

Meer nieuws over