Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden ...