Persoon met kort grijs haar en lichte huidskleur in rolstoel met winkelmandje op schoot in supermarkt.
Het net gepresenteerde rapport ‘Een zeker bestaan’ concludeert dat veel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen.

Lees meer

decoratief.
De Landelijke Armoedecoalitie roept de Tweede Kamer op structurele wijzigingen door te voeren zodat bestaanszekerheid duurzaam verbeterd wordt en iedereen mee kan doen in de…

Lees meer

Illustratief: jonge vrouw zit achter laptop en gebruikt een rekenmachine
De verbeteringen in de Participatiewet die zijn aangekondigd, bieden mensen met een beperking nog altijd geen enkel perspectief. Dit heeft de Werkcoal...
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen ...
Donderdag 6 oktober debatteert de Tweede Kamer over het Armoede en schuldenbeleid. Samen met de Landelijke Armoede Coalitie vraagt Ieder(in) aandacht ...
Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische appa...
Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat wetten en regels van de overheid jongeren met een beperking in de weg zitten, waardoor zij veel ri...
Na twee jaar stilstand vanwege corona en een demissionair kabinet kwam er gisteren eindelijk beweging in de Participatiewet. Ons manifest waarin we de...
De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat mensen met een vergelijkbare beperking in verschillende regelingen terecht zijn g...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
  • 1
  • 2(current)