Op 16 juli organiseert Ieder(in) een ledenbijeenkomst over de gemeentepolis. We gaan met elkaar in gesprek over wat erbij komt kijken als de gemeente ...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
In Nederland willen we dat informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te ...
Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een bepe...
Van de 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in Nederland heeft nog geen 0,5 procent een functionele beperking. Terwijl 10 tot 15 procent van ...
Van de 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in Nederland heeft nog geen 0,5 procent een functionele beperking. Terwijl 10 tot 15 procent van ...
Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...
Patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS organiseert op zaterdag 27 maart van 10.30 - 16.00 uur een Online Conferentie Oorsuizen. Deze online conferentie ...
Veel studenten hebben het zwaar in coronatijd. Ze hebben te maken met studievertraging, stress, eenzaamheidsgevoelens, problemen met het vinden van st...
Op woensdag 10 maart organiseert Vereniging Nederland Davos het webinar Astma en Werk. Hoe behoud je je werk als je gezondheid door ernstig astma acht...
Wil je weten hoe aankomend Kamerleden denken over onderwijs, zorgkosten en over de communicatie van de overheid? Zodat je goed voorbereid je stem kan ...