Vandaag hebben ruim 300 Amsterdamse studenten Geneeskunde kennisgemaakt met 30 patiëntenverenigingen. De toekomstige artsen spraken met vertegenwoord...
Gemeentewebsites moeten in september 2020 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Wat moet je weten en wat kun je doen om jouw gemeentewebsit...
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...
De tweede editie van de Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk vindt plaats op 3 december 2019. Op deze netwerkdag kunnen mensen die bezig zijn met de ...
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...
illustratief: vrouw met verstandelijke beperking zit achter een computer
Overheidswebsites, waaronder die van de gemeenten, moeten uiterlijk in 2020 voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Om professionals die de ...
Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres onafhankelijke cliëntonderste...
Op dinsdag 26 november 2019 organiseren Ieder(in) en het VU Medisch Centrum weer de jaarlijkse bijeenkomst ‘Toekomstig arts ontmoet patiëntenvereni...
Op dinsdag 26 november 2019 organiseren Ieder(in) en het VU Medisch Centrum weer de jaarlijkse bijeenkomst ‘Toekomstig arts ontmoet patiëntenvereni...
Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres onafhankelijke cliëntonderste...
Wat kun je als lokale belangenbehartiger doen voor betere cliëntondersteuning in jouw gemeente? Op dinsdag 3 september organiseert Ieder(in) een bije...
Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met ...