Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen dankzij een wetswijziging vanaf april dezelfde studietoeslag. D...
De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat mensen met een vergelijkbare beperking in verschillende regelingen terecht zijn g...
Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kam...
Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over beschut werk en de Participatiewet/Breed offensief. Het kabinet heeft dit breed offensief gelanceerd o...