Meer mensen moeten langer wachten op de juiste hulp. Illya Soffer benadrukte in het Radio 1 programma dat het zo echt niet langer gaat.

Lees meer

decoratief
De zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking loopt vast door gebrek aan geld, gebrek aan personeel en soms onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Lees meer

Burgers die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren weinig invloed en regie tijdens het proces van aanvragen.

Lees meer