Man met visuele beperking raakt zijn smartphone aan
Het kabinet heeft besloten om op 1 september met de “CoronaMelder” te komen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat deze corona-app toegankelijk, gebr...
Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefon...
In een brief aan de Kamer laat Minister de Jonge weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij de ontwikkeling en toepassing van digitale oplossinge...
Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en/of motorische beperking. Daar ro...