Toegankelijk en inclusief communiceren is juist tijdens een crisis ontzettend belangrijk, maar blijkt moeilijk in de praktijk. Terwijl het niet moeili...
Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie. ...
Het ministerie van VWS biedt vandaag een landelijke covid-19-strategie aan voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt ee...
Bij crisis is toegankelijke communicatie en informatie van levensbelang. Ieder(in) ziet dat de overheid goede stappen zet om informatie en communicati...
In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie van levensbelang. Op veel plekken worden extra stappen gezet om dit mogelijk te maken. We zetten ze…

Lees meer

Bijna alle Nederlanders zitten deze weken in spanning over het nieuwe coronavirus. Bij de persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart was ...
Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinf...
Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunic...
Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Ja...