decoratief
Het Meldpunt zet op een rij wat de regels zijn over het toelaten van hulphonden en wat je kan doen als je onterecht geweigerd…

Lees meer

decoratief.
Vanaf nu werken 18 lokale antidiscriminatievoorzieningen samen om discriminatie aan te pakken via discriminatie.nl.

Lees meer

decoratief.
De eerste voortgangsrapportage van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme concludeert dat discriminatie overal in Nederland voorkomt.

Lees meer

Twee studenten, waarvan één in een rolstoel zit, voor een universiteitsgebouw.
De Kamercommissie van OCW sprak deze maand over het mbo. Stagediscriminatie was het belangrijkste onderwerp. Veel van de aanwezige Kamerleden en minis...
Illustratie: man in rolstoel achter laptop met koptelefoon op.
Sinds oktober 2021 heeft Nederland een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR). De Nationaal Coördinator gaat aan de slag met een meer...
'Ieders recht om te wonen moet gelijk zijn in de samenleving. Dat zegt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.’ Maar ...
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele ger...
Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discrimina...