Steeds meer mensen kunnen hun zorgkosten niet meer betalen en gaan daarom zelfs zorg mijden of uitstellen. Vooral mensen bij wie zorgkosten zich opstapelen raken…

Lees meer

Decoratief; jonge vrouw met rekenmachine en laptop en rekeningen.
Ieder(in) is bezorgd over een aantal maatregelen uit de Voorjaarsnota. Het gaat om de eigen bijdrage voor de Wmo en de jonggehandicaptenkorting.

Lees meer

Illustratief: jonge vrouw met spasme in een rolstoel met een vriendin op weg naar een museum.
Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt ...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hul...
In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en...
Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betaling...
Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)....
Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten en een enorme opeenstapeling van eigen bijdragen.…

Lees meer

Mevrouw Bastiaansen (93) ontving een rekening van 27.000 euro van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Door een administratieve fout heeft het CAK haar jaren een…

Lees meer

Vijf jaar na de decentralisatie loopt onze achterban nog iedere dag op tegen de complexiteit in de zorg. Betaalbaarheid, toegang en continu•teit van zorg en…

Lees meer

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per maand. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), PatiŽntenfederatie Nederland,…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2