Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers…

Lees meer

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Met de invoering hiervan…

Lees meer

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning…

Lees meer

Het kabinet schermt vandaag met mooie koopkrachtcijfers. Ook mensen met een beperking en chronisch zieken gaan er iets op vooruit. Maar deze cijfers werken verhullend,…

Lees meer

  • 1
  • 2(current)