Door de hoge inflatie komen meer huishoudens in financiële problemen en armoede terecht. Mensen bezuinigen waar ze kunnen op boodschappen, huur en en...
Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Ge...
decoratief
Sinds Prinsjesdag is er in de Tweede Kamer al veel gesproken over het prijsplafond voor energie. Daarbij was er gelukkig de nodige aandacht voor mense...
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen ...
Donderdag 6 oktober debatteert de Tweede Kamer over het Armoede en schuldenbeleid. Samen met de Landelijke Armoede Coalitie vraagt Ieder(in) aandacht ...
Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische appa...
decoratief
Vraag aan Meldpunt Ieder(in): Ik leef van een IVA-uitkering en mijn moeder van een AOW-uitkering. Ik heb de gemeente gebeld om te informeren naar de c...
  • 1
  • 2(current)