We are Able! is een internationaal project, dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en inclusieve dienstverlening voor mensen met beperking. Wij ro...
In oktober en november organiseert Ieder(in) weer vier SamenSterkdagen. De SamenSterkdagen zijn voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of ...
Een sterke patiënten- en gehandicaptenbeweging is onmisbaar voor en goede en betaalbare zorg en de emancipatie van patiënten, mensen met een beperki...
Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Ervaringsdeskundigen met een beperking en hun organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Hamer. Ze wijzen erop dat de stem van mensen me...
Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College voor de Rechten van de Mens een rapport over hoe belangrijk de inzet va...
Ellis Jongerius presenteert
De LFB, landelijke belangorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking, heeft Ellis Jongerius gekozen als nieuwe directeur. Ellis volgt per ...
Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap…

Lees meer

In de zomer van 2018 lanceerde de gemeente Ede haar nieuwe website. Het was even zoeken naar de juiste vorm, maar toen die eenmaal duidelijk was, kon ...
Websites van gemeenten moeten in 2020 volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar zover is het nog niet. Veel mensen hebben daardoo...
Precies op tijd – vóór de verkiezingen in het voorjaar van 2019 - was de verkiezingswebsite van Den Haag toegankelijk voor mensen met een beperkin...