Hoe gaat het met mensen met een kwetsbare gezondheid sinds alle coronamaatregelen zijn opgeheven en de samenleving weer volledig open is? Waar lopen zij tegenaan?…

Lees meer

Illustratie: man in rolstoel achter laptop met koptelefoon op.
Sinds oktober 2021 heeft Nederland een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR). De Nationaal Coördinator gaat aan de slag met een meer...
Om meer mensen met een beperking actief te laten worden in de (lokale) politiek stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks...
We are Able! is een internationaal project, dat zich hard maakt voor inclusief bestuur en inclusieve dienstverlening voor mensen met beperking. Wij ro...
In oktober en november organiseert Ieder(in) weer vier SamenSterkdagen. De SamenSterkdagen zijn voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of ...
Een sterke patiënten- en gehandicaptenbeweging is onmisbaar voor en goede en betaalbare zorg en de emancipatie van patiënten, mensen met een beperki...
Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Ervaringsdeskundigen met een beperking en hun organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Hamer. Ze wijzen erop dat de stem van mensen me...
Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College voor de Rechten van de Mens een rapport over hoe belangrijk de inzet va...
Ellis Jongerius presenteert
De LFB, landelijke belangorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking, heeft Ellis Jongerius gekozen als nieuwe directeur. Ellis volgt per ...
Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap…

Lees meer