Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nede...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Is er reden voor een feest? Zeven ervaringsdeskundigen vertellen over hun hoop...
Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zi...
Ieder(in) heeft samen met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensen met een arbeidsbeperking een brief verzonden aa...
Ervaringsdeskundigen met een beperking en hun organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Hamer. Ze wijzen erop dat de stem van mensen me...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
Houd vast aan de eerder uitgesproken ambitie van de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat dit proces een goed einde kri...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
De verkiezingen zitten erop en de kabinetsformatie is begonnen. Hoog tijd dus om na te gaan wat het huidige beleid om mensen met een beperking aan het...
Illya Soffer
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisa...