Er komt een herstelactie rondom het garantiebedrag. De 400 Wajongers die te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, krijgen nu a...