Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

De Woonbond heeft eind januari het Plan voor de Volkshuisvesting gepresenteerd, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood. De ov...
Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. ...
De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben deze week unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden en op and...
Op woensdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie. Daarom mag niemand belemmeringen ervar...
Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op...
In de openbare ruimte vind je steeds vaker een ‘shared space’ of ‘gedeelde ruimte’. Een plaats die is ingericht zonder verkeersregels en verke...
In het tv-programma Kanniewaarzijn reageert Ieder(in)-directeur Illya Soffer op een medische keuring voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Die keuring vond plaats in een gebouw…

Lees meer

Tot nu toe is een algemene regel dat liften bij brand niet gebruikt mogen worden, met uitzondering van zogenaamde brandweerliften. Uit onderzoek van het ministerie…

Lees meer

Het kabinet vindt dat een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte een zaak van nationaal belang is. Dit staat in een notitie die onlangs…

Lees meer

Gemeenten moeten aan de slag met de omgevingsvisie. Voor lokale belangenbehartigers is dit een mooie kans om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt…

Lees meer