Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grond...
Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt di...
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele ger...
Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discrimina...
Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapporta...
In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperkin...
Het ontbreken van toiletten in treinen is niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in drie z...
Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) werd in 2...
Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan...