Het lijkt een nieuwe trend: gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is. Gemeenten kiez...
moeder omarmt kind
De versoepelingen zijn mooi, maar houd oog voor de groepen met een kwetsbare gezondheid, zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. Voorkom ...
Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zi...
Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer...
Gelijke beloning, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, een voorkeursbeleid en oog hebben voor alle mensen met een beperking. Op deze pun...
De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grond...
Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt di...
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele ger...
Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discrimina...
Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapporta...
In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperkin...
Het ontbreken van toiletten in treinen is niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in drie z...
  • 1(current)
  • 2