Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder(in) zet zich samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders in voor duidelijke en begr...
Ben je lokale belangenbehartiger en/of geïnteresseerd in je lokale politiek? En wil je de belangen van mensen met een beperking en chronische ziekte ...
MIND, Ieder(in), de Patiëntenfederatie en PGOsupport nodigen je van harte uit om samen het nieuwe jaar te starten, met onze jaarlijkse netwerkbijeenk...
Wil jij graag weten of jouw lokale politieke partijen aandacht hebben voor mensen met een beperking en chronische ziekte? Als betrokken burger of als...
Op 16 maart 2022 mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Dit is het moment om aandacht te vragen voor een inclusieve en toeg...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...