decoratief
Ieder(in) heeft samen met CP Nederland, DON, EMB Nederland, Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en Spierziekten Nederland een hulpmiddelenmonitor...
Het ministerie van VWS en de VNG laten onderzoek doen naar hoe het gaat met het aanvragen, verstrekken en onderhoud van hulpmiddelen. Omdat Ieder(in) ...
Heb je dit jaar positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen....
Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de sit...
Je hebt een ernstig gehandicapt kind en verzorging thuis is niet langer mogelijk. Maar bij verhuizing naar een zorginstelling moeten alle hulpmiddelen...
Dit jaar (2022) moet het beter gaan met het aanvragen, onderhouden, repareren en meeverhuizen van hulpmiddelen. Dat is zo afgesproken met gemeenten, z...
Het consumentenprogramma Kassa besteedde op zaterdag 15 januari aandacht aan financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wmo....
Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks lev...
Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en...
Op dinsdag 14 december van 19.30 uur tot 21 uur organiseert Ieder(in) een online leden- en netwerkbijeenkomst over het onderwerp ‘Hu...
Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kame...
Voor ruim 34.000 Hagenaars is de blindegeleidelijn een onmisbaar hulpmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Voorall, de belangenorganisatie voor ...
  • 1(current)
  • 2
  • 3