Dit jaar (2022) moet het beter gaan met het aanvragen, onderhouden, repareren en meeverhuizen van hulpmiddelen. Dat is zo afgesproken met gemeenten, z...
Het consumentenprogramma Kassa besteedde op zaterdag 15 januari aandacht aan financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wmo....
Het gaat nog steeds niet goed met de toegang tot hulpmiddelen. Mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een hulpmiddel voor hun dagelijks lev...
Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en...
Op dinsdag 14 december van 19.30 uur tot 21 uur organiseert Ieder(in) een online leden- en netwerkbijeenkomst over het onderwerp ‘Hu...
Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kame...
Voor ruim 34.000 Hagenaars is de blindegeleidelijn een onmisbaar hulpmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Voorall, de belangenorganisatie voor ...
Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een...
Illustratief iemand zit met kladbloik op schoot en schrijft . Op achtergrond zien we mensen in gesprek
Kom ook naar het online Congres ‘Samen regelen we het’ van de Verbeteragenda Hulpmiddelen op 10 juni. ...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
Illya Soffer
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....
Man in elektrische rolstoel in het park
Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hie...
  • 1
  • 2(current)
  • 3