Het consumentenprogramma Kassa besteedde op zaterdag 15 januari aandacht aan financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wmo....
Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en...
Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij de boosterprik, vindt Ieder(in). In de huidige plannen worden jonge mensen met een bep...
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzend...
Het OMT wil dat leerlingen niet allemaal naar huis moeten bij één besmetting in de klas. Alleen bij nauw contact met de besmette leerling zou dat ad...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Het lijkt een nieuwe trend: gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is. Gemeenten kiez...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Het is droevig gesteld met de toegankelijkheid van overheidsapps, blijkt ook uit onderzoek van Stichting Appt. ...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
Het lijkt onbegrijpelijk dat mensen in medische risicogroepen later gevaccineerd worden dan minder kwetsbaren. De Groene Amsterdam maakte een reconstr...
Veel jongvolwassenen met een meervoudige beperking die thuis wonen hebben nog altijd geen vaccinatie oproep gekregen. Ondanks hun kwetsbare gezondheid...
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ...