Logo Regel het!
Voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel, ben je afhankelijk van je gemeente, je zorgverzekeraar, de leverancier en nog enkele andere partijen. En hier g...

Lees verder

Illya Soffer
Hoe gaat het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Ieder(in) directeur Illya Soffer sprak hier onlangs uitgebreid over met NS-Personeelsbl...

Lees verder

RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen...

Lees verder

Buitenhof Den Haag zicht op het torentje en ministeries
Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet ...

Lees verder

Gehandicapt kind met vader in zwembad
Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in d...

Lees verder

vrouw in rolstoel in kamer zorginstelling
De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt in 2020 ingevoerd. Het eerste jaar is een overgangsjaar, heeft minister De Jonge van VWS aangekondigd. Wat dat beteke...

Lees verder

Jongetje kijkt mistroostig vanachter het raam naar buiten
Jeugdhulp schiet tekort voor jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraak...

Lees verder

Jongen in rolstoel bij zijn bed_bij spiegel

Werkt de Wmo?

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform...

Lees verder

Illya Soffer in uitzending Reporter Radio
Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever ge...

Lees verder

iemand die de ramen wast bij oudere
Gemeenten moeten zich aan de juridische regels voor de indicering van huishoudelijk hulp houden, inclusief uitspraken van de Centrale Raad van Beroep....

Lees verder

Caroline, zelf doof
Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in andere landen de inzet v...

Lees verder

Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg
Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteu...

Lees verder