Marijk Jansen en haar dochten, samen met andere betrokkenen. Achter hen is op de muur de nieuwe plaquette van Artikel 1 te zien.
Marijk Jansen vertelde bij de onthulling van de nieuwe plaquette van Artikel 1 in het Provinciehuis van Utrecht wat de verandering van Artikel 1 voor…

Lees meer

Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
Illustratief: jonge vrouw zit voor een rolstoel en kijkt recht de camera in.
In toenemende mate is er aandacht voor het betrekken van mensen bij de patiëntenbeweging die nu nog te weinig worden gezien: mensen met een migratiea...
Hoe staat het met de toegankelijkheid van Nederland en hoe voelbaar is het VN-verdrag Handicap in het dagelijks leven van mensen met een beperking? Da...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
Vanaf vandaag - Global Accessibility Awareness Day - slaan 12 belangenorganisaties de handen ineen voor digitale inclusie. Het GebruikersNetwerk Digit...
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.
In maart 2021 vinden de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer plaats. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziek...
Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer