Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...

Lees verder

Twee kinderen werken samen aan een tafeltje
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...

Lees verder

Leraar helpt iemand met beperking in de klas
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...

Lees verder

Groep kinderen op schoolplein
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...

Lees verder

twee leerlingen werken samen aan een tafeltje
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...

Lees verder

Tweeling
Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs....

Lees verder

man in rolstoel, vrouw loopt er naast
Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan...

Lees verder

Jeugd zittend tegen muur met mobieltje
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...

Lees verder

Te veel kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen niet het onderwijs dat bij hen past. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet veel…

Lees meer

Ieder(in) nodigt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte uit om op 8 november door te praten over de ontwikkeling van inclusief…

Lees meer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat staat in het VN-verdrag Handicap en ook het Kinderrechtenverdrag van de VN stelt dat ieder kind recht op…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2