Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...

Lees verder

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position...

Lees verder

Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...

Lees verder

Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...

Lees verder

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...

Lees verder

Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...

Lees verder

De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...

Lees verder

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs....

Lees verder

Volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho) en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan horen we graag van jou waar je tegenaan...

Lees verder

Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...

Lees verder

Te veel kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen niet het onderwijs dat bij hen past. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet veel…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2