Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
decoratief
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...
decoratief
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position...
Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...
De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...
Om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, blijft Ieder(in) bij de ministeries VWS en OCW aandringen op concrete stappen richting inclusief onderwi...
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...
  • 1
  • 2(current)
  • 3