Portret van NeuroElfje in regenboogkleurige kleding en make-up.
Studeer je met bijvoorbeeld autisme, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, TOS, Tourette of een psychische aandoening? Dan horen we graag van jou! Loop je te...
Heb je problemen bij het aanvragen van een aanpassing bij een tentamen? Of: ervaar jij belemmeringen om actief lid te kunnen worden bij jouw studie- o...
Hoewel de meeste studenten blij zijn dat ze weer fysiek in de collegebanken kunnen zitten, geldt dit niet voor iedereen. De flexibiliteit die online o...
Een kleine update over het onlangs gehouden begrotingsdebat over onderwijs. De Tweede Kamer nam daar een motie aan om drie miljoen extra uit te trekke...
Voor studenten met een beperking biedt online onderwijs flink wat voordelen. In het nieuwe schooljaar zijn bij veel hogescholen en universiteiten de o...
Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen ...
Kinderen zitten in een klaslokaal te kijken naar de leraar die op het bord schrijft.
Bij ouders leven veel vragen en twijfels over inclusief onderwijs. Daarom organiseren Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een informatieve online ...
Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘St...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
decoratief
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Nederland is op weg naar inclusief onderwijs. Kinderen mét en zonder beperking zullen in de toekomst steeds meer samen onderwijs volgen en elkaar bij...