Illustrtratief: jonge vrouw achter een laptop. Ze lijkt moedeloos.
Het rapport geeft ideeën om de WIA te verbeteren. Helaas staan er geen oplossingen in voor andere dringende problemen in het sociale zekerheidsstelsel.

Lees meer

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex en werkt niet voor mensen met een structurele en/of progressieve beperking.

Lees meer

Sinds de coronacrisis is het aantal mensen dat hybride werkt enorm toegenomen. Steeds meer mensen kiezen dus zelf wanneer ze thuis, op kantoor of erge...
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...
De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen ...
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden ...
Illustratief Man met ipad aan het werk
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...