In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...
De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen ...
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sloot de sociale werkvoorziening. Een belangrijke voorziening voor mensen met een handicap. Er zouden ...
Illustratief Man met ipad aan het werk
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk bli...