moeder met zoontje in rolstoel aan tafel thuis Zorg
Onderzoek van Ieder(in) wijst uit dat mensen met een beperking doorgaans tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut,…

Lees meer

Zorg
Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gez...

Lees verder

kind met zware beperkingen wordt gewassen Zorg
Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties n...

Lees verder

Gehandicapt kind met vader in zwembad Zorg
Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in d...

Lees verder

Jongetje kijkt mistroostig vanachter het raam naar buiten Zorg
Jeugdhulp schiet tekort voor jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraak...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp Zorg
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...

Lees verder

Jongentje met autistime kijkend vanachter het raam Zorg
Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krij...

Lees verder

Jongen aan tafel spelend met blokken Zorg
Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het prog...

Lees verder

Zorg
Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische sto...

Lees verder

VN-verdrag
Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan...

Lees verder

Jeugd zittend tegen muur met mobieltje Onderwijs
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...

Lees verder

Meisje in rolstoel op school Onderwijs
Vandaag verscheen het rapport, Mét andere ogen‚ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voo...

Lees verder

  • 1(current)
  • 2