jongen kijkt naar buiten
De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekeni...

Lees verder

Jet Bussemaker begint haar speech, rechts van haar de gebarentolk
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...

Lees verder

Groep mensen in serieus gesprek
Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Mo...

Lees verder

moeder met zoontje in rolstoel aan tafel thuis
Onderzoek van Ieder(in) wijst uit dat mensen met een beperking doorgaans tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut,…

Lees meer

Illustratief: jongen met koptelefoon kijkt naar buiten terwijl hij de ruit aanraakt.
Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gez...

Lees verder

kind met zware beperkingen wordt gewassen
Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties n...

Lees verder

Gehandicapt kind met vader in zwembad
Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in d...

Lees verder

Jongetje kijkt mistroostig vanachter het raam naar buiten
Jeugdhulp schiet tekort voor jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraak...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...

Lees verder

Jongentje met autistime kijkend vanachter het raam
Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krij...

Lees verder

Jongen aan tafel spelend met blokken
Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het prog...

Lees verder

Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische sto...

Lees verder