In Trouw aandacht voor de gevolgen voor gehandicapte kinderen en de ouders door het wegvallen van specialistische zorg en ondersteuning voor deze kinderen. Voor veel…

Lees meer

Zorgvisie besteedt in een interview met Ieder(in)-directeur Illya Soffer aandacht aan de gevolgen van de ‘anderhalve metersamenleving’ voor mensen...
De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realis...
Ouders van zorg-intensieve kinderen lopen tegen enorme problemen door de corona-crisis. 'Treurig, er is geen plan B voor deze gezinnen', zegt Ieder(in...
Vandaag - donderdag 26 maart - bespreekt de  Tweede Kamer de ontwikkelingen in de corona-crisis. Deze crisis heeft grote impact, ook op de levens van...
De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekeni...
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...
Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Mo...
Onderzoek van Ieder(in) wijst uit dat mensen met een beperking doorgaans tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut,…

Lees meer

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gez...
Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties n...
Ouders van kinderen met een chronische ziekte of handicap worden binnen de jeugdhulp te veel met achterdocht benaderd. Dat staat een goed gesprek in d...