Jeugdhulp schiet tekort voor jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraak...
Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of ...
Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krij...
Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het prog...
Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische sto...
Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan...
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...
Vandaag verscheen het rapport, Mét andere ogen‚ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voo...
Hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp? In het project ÐJeugdhulp doen we samen' werken cliŽntenorganisaties samen om te onderzoeken hoe het…

Lees meer

Kinderen en jongeren die levenslang ondersteuning nodig hebben vanwege hun beperking of chronische aandoening, krijgen op dit moment nog steeds geen passende zorg. De uitvoering…

Lees meer

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed onderzoek nodig. Op…

Lees meer

Vijf jaar na de decentralisatie loopt onze achterban nog iedere dag op tegen de complexiteit in de zorg. Betaalbaarheid, toegang en continu•teit van zorg en…

Lees meer