Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan...
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...
Vandaag verscheen het rapport, Mét andere ogen‚ van René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd. In het rapport staan zeven adviezen voo...
Hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp? In het project ÐJeugdhulp doen we samen' werken cliŽntenorganisaties samen om te onderzoeken hoe het…

Lees meer

Kinderen en jongeren die levenslang ondersteuning nodig hebben vanwege hun beperking of chronische aandoening, krijgen op dit moment nog steeds geen passende zorg. De uitvoering…

Lees meer

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed onderzoek nodig. Op…

Lees meer

Vijf jaar na de decentralisatie loopt onze achterban nog iedere dag op tegen de complexiteit in de zorg. Betaalbaarheid, toegang en continu•teit van zorg en…

Lees meer

De minister van VWS maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend. Minister Hugo de Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig…

Lees meer

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers…

Lees meer

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten en richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op. Dat is nodig, want drie jaar na…

Lees meer

Op donderdag 21 juni praat de Tweede Kamer over de Jeugdwet. Op NPO radio 1 en in het NOS Journaal maakt Ieder(in)-directeur Illya Soffer duidelijk…

Lees meer

Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn Ðdakloos' geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een…

Lees meer