Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
De zorgkantoren hebben een nieuwe landelijke website gelanceerd met informatie over de langdurige zorg. Zij willen daarmee mensen tijdig voorzien van ...
Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nede...
Gemeenten moeten langduriger indicaties voor jeugdzorg afgeven aan jongeren als duidelijk is dat ze voor langere tijd zorg nodig hebben. Deze urgente ...
Voor de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is een vacature. Ieder(in) en het LSR, medeoprichters van de geschillencommissie, zijn op zoek naar een ...
Op advies van het RIVM en medisch specialisten wordt sinds begin oktober een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een der...
Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisa...
In Nieuwsuur: aandacht voor mensen met een zeer kwetsbare gezondheid, jonger dan 60 jaar. Zij komen later aan de beurt met vaccineren. Het gaat daarbi...