Illustratie: groep mensen met en zonder (on)zichtbare beperking met elkaar in gesprek.
Heeft jouw gemeente meegedaan aan de flitspeiling, hoe heeft de gemeente gescoord en hoe blijven of worden lokale belangenbehartigers betrokken bij het vervolg?

Lees meer

Illustratie: man in rolstoel achter laptop met koptelefoon op.
Sinds 2016 moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda (LIA) hebben. In de dagelijkse praktijk lopen de ervaringen daarmee nogal uiteen.

Lees meer

Vandaag is gemeente Stein uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Met deze verkiezing, hoopt de Vereniging van Nederlandse Gemeent...
Op donderdag 14 oktober organiseert Ieder(in) van 13.30 tot 15.00 uur een online bijeenkomst voor haar leden, lokale belangenbehartigers en VN-ambassa...
Voor ruim 34.000 Hagenaars is de blindegeleidelijn een onmisbaar hulpmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Voorall, de belangenorganisatie voor ...
illustratief handen van verschillende mensen in de lucht
Als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag Handicap in gemeenten zijn er grote verschillen. Dit blijkt uit een flitspeiling van de Vereniging...
Infographic Handreiking Lokale Inclusie Agenda
Komt u ook naar de kennis-, leer- en inspiratiebijeenkomst over ‘Lokale Inclusie’ op woensdag 10 april?...
Infographic Handreiking Lokale Inclusie Agenda
Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Allianti...
illustratief handen van verschillende mensen in de lucht
De VNG en Ieder(in) werken aan een handleiding voor gemeenten over de lokale inclusie agenda. Op een grote werkconferentie is de handleiding met ervaringsdeskundigen en…

Lees meer

Wat kun jij doen?

Klop bij jouw eigen gemeente aan voor een werkbijeenkomst.

Lees meer

Gemeenten en het bedrijfsleven zijn aan de slag met het VN-verdrag.

Lees meer

In veel gemeenten wordt gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de…

Lees meer