Illustratie van een groep mensen met verschil in huidskleur, leeftijd en kleding. Ook personen met een zichtbare beperking maken deel uit van de groep.
Wat betekent deze strategie voor mij? En wat ga ik ervan merken? Het ministerie van VWS beantwoordde vragen van mensen met een beperking over de…

Lees meer

decoratief: diverse groep mensen zit op een houten tribune te luisteren naar een spreker. Eén van hen is zichtbaar blind, anderen hebben geen zichtbare beperkingen.
Op woensdag 3 april spreekt de Tweede Kamer met de minister in een plenair debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag…

Lees meer

Illustratie: microfoon in de Tweede Kamer
Met vrijwel unanieme steun van de Tweede Kamer werd de motie anderhalf jaar geleden aangenomen. Het is eigenlijk alleen nog wachten op besluit van het…

Lees meer

Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
decoratief
--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige n...