Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloke...
Gemeenten moeten aan de slag met de omgevingsvisie. Voor lokale belangenbehartigers is dit een mooie kans om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt…

Lees meer