Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het pa...
Samen met de Patiëntenfederatie, MIND, PGOsupport en JongPIT doet Ieder(in) onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten- en gehand...
Minister Ollongren heeft er vertrouwen in dat de Tweede Kamerverkiezingen veilig kunnen verlopen en dus op de geplande data van 15 t/m 17 maart doorga...
Uit Nibud-onderzoek blijkt dat huishoudens met een minimuminkomen en hoge zorgkosten maandelijks tientallen euro’s (of zelfs meer) tekortkomen. Dat ...
Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem. Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoe...
Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de inclusieve arbeidsmarkt. Wat is nodig zodat iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt? We hebben 30 mensen ...
Onderzoek van Ieder(in) wijst uit dat mensen met een beperking doorgaans tevreden zijn over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, specialist of fysiotherapeut,…

Lees meer

Hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp? In het project ÐJeugdhulp doen we samen' werken cliŽntenorganisaties samen om te onderzoeken hoe het…

Lees meer

Gemeenten en UWV slagen er wel in om jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Maar het lukt minder goed om ze aan…

Lees meer

Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met de langverwachte evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. De hervorming die in 2015 begon, heeft…

Lees meer

Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn Ðdakloos' geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een…

Lees meer

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Om dit te bereiken wordt een tweesporenbeleid gevoerd. Enerzijds spraken overheid en bedrijfsleven…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2
  • 3