Ieder(in) vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden. Er moeten eerst goede voorwaarden worden vastgesteld. Alleen met goe...
De decentralisatie is niet de welkomstpoort naar een lokale, inclusieve samenleving zoals deze vijf jaar geleden werd geïntroduceerd in Nederland. In...
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...
Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de inclusieve arbeidsmarkt. Wat is nodig zodat iedereen kan deelnemen aan de arbeidsmarkt? We hebben 30 mensen ...
De Participatiewet heeft op meerdere vlakken de situatie voor mensen met een beperking verslechterd. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet door het ...
Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over beschut werk en de Participatiewet/Breed offensief. Het kabinet heeft dit breed offensief gelanceerd o...
Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie...
Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente ...
Ben jij tussen de 19 en 23 jaar en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan is onderzoeksbureau Panteia benieuwd naar jouw ervaringen met he...
Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen...
De cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het UWV laten zien dat de doelstelling van de banenafspraak voor 2018 ruimschoots wordt gehaald. Dit k...
Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer beschut werk, ...