Twee kinderen werken samen aan een tafeltje
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...

Lees verder

jongen achter laptop met koptelefoon op
De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwi...

Lees verder

Jongen die broodjes aan het bakken is
Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...

Lees verder

Leraar helpt iemand met beperking in de klas
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

Meisje in rolstoel
Hoe krijgt ieder kind een plek in het onderwijs? Een groeiende groep kinderen heeft geen uitzicht op een bij hen passende school. Tv-programma NieuwLicht praat…

Lees meer

meisje met motorische handicap in klas
De minister Slob (onderwijs) en minister De Jonge (zorg) hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze ...

Lees verder

Groep mensen loopt een berg op, een sporter is een koploper
Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiën...

Lees verder

Groep jongeren
De decentralisatie is niet de welkomstpoort naar een lokale, inclusieve samenleving zoals deze vijf jaar geleden werd geïntroduceerd in Nederland. In...

Lees verder

Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...

Lees verder

twee leerlingen werken samen aan een tafeltje
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...

Lees verder

Kinderen in de klas van achteren gezien, ze steken hand op in klas
Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per ...

Lees verder

Kinderen in de klas van achteren gezien, steken vinger op in de klas
Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onde...

Lees verder

  • 1(current)
  • 2