Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt ver...
Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor vee...
De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwi...
Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...
Hoe krijgt ieder kind een plek in het onderwijs? Een groeiende groep kinderen heeft geen uitzicht op een bij hen passende school. Tv-programma NieuwLicht praat…

Lees meer

De minister Slob (onderwijs) en minister De Jonge (zorg) hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze ...
Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiën...
De decentralisatie is niet de welkomstpoort naar een lokale, inclusieve samenleving zoals deze vijf jaar geleden werd geïntroduceerd in Nederland. In...
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...
Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per ...
  • 1(current)
  • 2