Leraar helpt iemand met beperking in de klas Onderwijs
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

Meisje in rolstoel Onderwijs
Hoe krijgt ieder kind een plek in het onderwijs? Een groeiende groep kinderen heeft geen uitzicht op een bij hen passende school. Tv-programma NieuwLicht praat…

Lees meer

meisje met motorische handicap in klas Onderwijs
De minister Slob (onderwijs) en minister De Jonge (zorg) hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze ...

Lees verder

Groep mensen loopt een berg op, een sporter is een koploper Zorg
Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiën...

Lees verder

Groep kinderen Zorg
De decentralisatie is niet de welkomstpoort naar een lokale, inclusieve samenleving zoals deze vijf jaar geleden werd geïntroduceerd in Nederland. In...

Lees verder

Onderwijs
Heeft u ervaringen met passend onderwijs? En wilt u deze delen? Ouders & Onderwijs organiseert in januari drie bijeenkomsten om over dit onderwerp mee...

Lees verder

twee leerlingen werken samen Onderwijs
De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs...

Lees verder

Kinderen in de klas van achteren gezien, ze steken hand op in klas Onderwijs
Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per ...

Lees verder

Kinderen in de klas van achteren gezien, steken vinger op in de klas Onderwijs
Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onde...

Lees verder

Jeugd zittend tegen muur met mobieltje Onderwijs
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvo...

Lees verder

Onderwijs
Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten en richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op. Dat is nodig, want drie jaar na…

Lees meer

Onderwijs
Vijf jaar na de invoering van het passend onderwijs is naar school gaan voor kinderen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend. Zorg en onderwijs…

Lees meer

  • 1(current)
  • 2