Door de hoge inflatie komen meer huishoudens in financiële problemen en armoede terecht. Mensen bezuinigen waar ze kunnen op boodschappen, huur en en...
Patiënten- en cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, Alzheimer Nederland, het LSR en LOC denken dat de Wet zorg en dwang (Wzd) voor vooruitgang g...
Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit...