hulpverleenster helpt iemand in rolstoel met aankleden
Door de corona-epidemie valt pgb-zorg vaak deels of helemaal weg. Aan de hand van het verhaal van Marga van Es beschrijft Trouw de problemen die dan o...

Lees verder

Jongen thuis in rolstoel met hulp
Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en ...

Lees verder

Als je als gehandicapte ouder niet volledig voor je eigen kind kan zorgen, kan je een beroep doen op de Wmo. Dit was de uitkomst…

Lees meer