Een vrouw helpt een persoon in een rolstoel om een sok aan te trekken.
Door de corona-epidemie valt pgb-zorg vaak deels of helemaal weg. Aan de hand van het verhaal van Marga van Es beschrijft Trouw de problemen die dan o...
Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en ...
Als je als gehandicapte ouder niet volledig voor je eigen kind kan zorgen, kan je een beroep doen op de Wmo. Dit was de uitkomst…

Lees meer