De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...
Van de 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in Nederland heeft nog geen 0,5 procent een functionele beperking. Terwijl 10 tot 15 procent van ...
Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, komt het ministerie van Binnenlandse Zaken met een actieplan. Politieke ambtsdrage...