Donderdag 16 juni bespreekt de Tweede Kamer het langere termijn coronabeleid met minister Kuipers (VWS). In onze inbreng laten wij de Kamerleden weten...
De eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen...
Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de sit...
Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt ...
Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet ve...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Nadat de Tweede Kamer op 15 maart in 2e termijn instemde met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap...
De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionele hulpverleners doorgewerkt aan verbetervoorstellen voor de j...
Op dinsdag 19 april van 16:00 uur – 17:30 uur organiseren Ieder(in) en Zorgbelang Inclusief een online bijeenkomst over politieke participatie voor ...
Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag...
Er moet meer samenhang komen in het gehandicaptenbeleid, het sociaal domein moet toekomstbestendiger worden, de verbeteringen in de jeugdhulp mogen ge...
De dinsdag bekendgemaakte versoepelingen zijn een spannend moment voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte een verhoogd risico lopen...
Om meer mensen met een beperking actief te laten worden in de (lokale) politiek stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks...