Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) presenteerde vorige week de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’ met daarin 71 concrete voorstellen o...
De Kamercommissie van OCW sprak deze maand over het mbo. Stagediscriminatie was het belangrijkste onderwerp. Veel van de aanwezige Kamerleden en minis...
Het kabinet moet een meerjarige nationale strategie opstellen om de achterstelling en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen en gelijke...
--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige n...
decoratief
Sinds Prinsjesdag is er in de Tweede Kamer al veel gesproken over het prijsplafond voor energie. Daarbij was er gelukkig de nodige aandacht voor mense...
decoratief
Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven problemen in zorg en ondersteuning op te willen lossen binnen het huidige wetstelsel. Ieder(in) vraagt zic...
De Tweede Kamer bespreekt op 28 september de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) voor een pre...
decoratief
Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot s...
In aanloop naar de verkiezingen in maart 2023 voor Provinciale Staten en Waterschappen zijn twee nieuwe pilots van start gegaan. Speciaal  voor mense...
‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, ...
Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een...
Donderdag 16 juni bespreekt de Tweede Kamer het langere termijn coronabeleid met minister Kuipers (VWS). In onze inbreng laten wij de Kamerleden weten...