Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Ee...
Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nede...
Gemeenten moeten langduriger indicaties voor jeugdzorg afgeven aan jongeren als duidelijk is dat ze voor langere tijd zorg nodig hebben. Deze urgente ...
illustratief: jongen in electrische stoel voor laptop
Op 3 december is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, een dag om extra stil te staan bij twee miljoen mensen in Nederland met een ...
Om de besmettingsaantallen naar beneden te brengen en de veiligheid voor mensen met een chronische aandoening of beperking te verhogen, bepleit Ieder(...
De Gezondheidsraad adviseert om mensen met downsyndroom een boostervaccin aan te bieden. Door hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door COV...
De uitreiking van de handreiking Politiek voor iedereen, op vrijdag 5 november in het stadhuis te Utrecht. Op de foto van links naar rechts: Marieke Vellinga (Stichting Lezen en schrijven), Marijke Hempenius (Ieder(in)), Melvin (Taalambassadeur van Stichting ABC) en Mieke Tiwon (raadsadviseur en griffier in Utrecht) die de handreiking in ontvangst heeft genomen.
Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke parti...
Op advies van het RIVM en medisch specialisten wordt sinds begin oktober een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een der...
Een toegankelijke samenleving is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een belangrijke voorwaarde om zelfstandig mee te kunnen doen. ...
Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
Voor meer dan twee miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een (licht) verstandelijke of licham...
Vanaf september tot februari 2022 organiseert Ieder(in) iedere eerste woensdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur een Focusgroep Gemeenteraadsv...