Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...

Lees verder

jongedame met ordners in haar hand
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...

Lees verder

In maart 2021 vinden de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer plaats. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziek...

Lees verder

binnenhof met hofvijver
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder

twee meisjes houden elkaar lachend vast
Het ministerie van VWS biedt vandaag een landelijke covid-19-strategie aan voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze strategie vormt ee...

Lees verder

Veruit de meeste volwassenen en kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen zorg thuis. Voor deze groepen zijn door de coronacrisis dringe...

Lees verder

Tweede Kamer
Vandaag - donderdag 26 maart - bespreekt de  Tweede Kamer de ontwikkelingen in de corona-crisis. Deze crisis heeft grote impact, ook op de levens van...

Lees verder

jongetje met gehoorapparaat en bril samen met zijn vader
Op woensdag 18 maart bespreekt de Tweede Kamer de corona-maatregelen. Hoewel het voor iedereen zware tijden zijn, vraagt Ieder(in) in een brief aan de...

Lees verder

Euro's papiergeld en munten
De Corona-maatregelen kunnen kwetsbare mensen in financiële problemen brengen, waaronder ook mensen met een beperking, De Landelijke Armoedecoalitie ...

Lees verder

Illya Soffer
Ieder(in)-directeur Illya Soffer reflecteert in Magazine Coincide op de grootschalige decentralisaties en de staat van het sociaal domein: ‘Er is geen land waar ik liever…

Lees meer

Rood potlood
Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer gepland. We willen dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan mensen met een b...

Lees verder

Man overlegt met vrouw
Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke achteruitgang betekent in d...

Lees verder

  • 1(current)
  • 2