Cliëntenorganisaties zijn kritisch over gemeenten die 'resultaatgericht beschikken' in de Wmo. Ze vragen het wetsvoorstel in te trekken.

Lees meer

Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een zwijgbeding op te nemen in een zorgovereenkomst. De bedoeling van ...
De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap is na 5 jaar nog niet rond. Ieder(in) roept de Kamer op om...
Wil jij helpen bij het oplossen van een geschil tussen een cliënt en het UWV? Wil je jouw kennis hiervoor inzetten? Wil je ervaring opdoen…

Lees meer

Zorgkrant: met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke achteruitgang be...
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. De wet regelt wanneer de donatie van organen of weefsels, na iemands overlijden, wel of niet mag plaatsvind...
Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke achteruitgang betekent in d...
Als je in een instelling woont, heb je medezeggenschap en inspraak. Dat kan gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals maaltijden, bezoek ontvang...
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport heeft Jet Bussemaker als voorzitter van de Raad voor Volksgezo...
Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Mo...
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van...
Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen m...