Een hand omwikkeld in een schoonmaakhandschoen beweegt over het aanrecht
Hoewel het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken werd ingetrokken, probeert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alsnog deze manier van werken te behouden, tot ongenoegen van Ieder(in).

Lees meer

decoratief.
Het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’ is ingetrokken. Maar via een achterdeur proberen gemeenten deze manier van werken toch te behouden.

Lees meer

Cliëntenorganisaties zijn kritisch over gemeenten die 'resultaatgericht beschikken' in de Wmo. Ze vragen het wetsvoorstel in te trekken.

Lees meer

Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke achteruitgang betekent in d...
Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hu...
Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken...
Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever ge...
Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. H...
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van...
Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt…

Lees meer