Corona en het aftreden van het kabinet hebben ervoor gezorgd dat aanpassingen in de Participatiewet – het Breed Offensief - niet meer door de huidig...